Toppers X

Toppers of the year 2021-2022

 • ARYAN CHOUDHARY
  (97.2%)

 • ENAKSHI MOHINI
  (97.2%)

 • AARANYA JAIN
  (96.8%)

 • MADHVENDER PANWAR
  (94.8%)
Toppers of the year 2019-2020

 • VISHVAJEET RANA
  (95%)

 • HARSHITA BATRA
  (92.6%)

 • KARTIKA BHARDWAJ
  (91.6%)

 • RIDAM SINGHAL
  (90.6%)

 • AKSHAY KUMAR
  (90.4%)
Toppers of the year 2018-2019

 • RIYA GOYAL
  (98%)

 • PALAK CHAWLA
  (97.4%)

 • NIDA ANJUM
  (96%)

 • MANYA JAIN
  (95.8%)

 • MAHI VATS
  (94.8%)

 • SIDDHARTH BANSAL
  (94.6%)

 • KRITI JAIN
  (93.6%)

 • ANSHVIKA KOHLI
  (91.4%)

 • AARJAV JAIN
  (91.2%)

 • VARNIKA SAINI
  (90.8%)
Toppers of the year 2017-2018
Toppers of the year 2016-2017
Toppers of the year 2015-2016
Toppers of the year 2014-2015
Toppers of the year 2013-2014
Toppers of the year 2012-2013
Toppers of the year 2011-2012
Toppers of the year 2005-2011